Dobrodošli

Milmedika

Close
1 / 0
1 / 0

U Podgorici promovišemo koncept savremene i kompaktne  poliklinike u kojoj ćemo pokušati da integrišemo sva dosadašnja iskustva uz poseban akcenat na liječenje i ispitivanje oboljenja pluća. Ordinacija se nalazi u urbanom dijelu grada u City kvartu sa obezbijeđenim parking prostorom neposredno ispred ulaza u ordinaciju, koji je prilagođen licima sa posebnim potrebama. Udobna čekaonica sa prijemnim pultom i igraonicom za najmlađe pacijente.

Pedijatrijska ambulanta

Milmedika

Close
1 / 0

Naši pedijatri brinu ne samo o liječenju djece svih uzrasta, već i o očuvanju i unapređenju njihovog zdravlja. Pedijatar je ovdje praktično porodični ljekar, jer dobro poznaje stanje i konstantno se brine o stalnim pacijentima kojima je i 24 h dostupan putem telefona.

Pulmološka ambulanta

Milmedika

Close
1 / 0

U okviru pulmološke ordinacije postoji savremena laboratorija za funkcionalnu dijagnostiku plućnih oboljenja sa kabinom za tjelesnu pletizmografiju  kojom se najpreciznije odredjuju svi plućni kapaciteti i protoci. Takođe se neinvazivno može predvidjeti vjerovatno mjesto opstruckije disajnog puta i utvrditi stepen hiperinflacije to jeste naduvanosti pluća ( astma) ili emfizema kod hronične opstruktivne bolesti pluća. Tokom ispitivanja rade se i brojni  bronhodianamski testovi kao što su testovi nakon fizičkog opterećenja ili nakon primjene bronhodilatatora.

Biohemijska laboratorija

Milmedika

Close
1 / 0
1 / 0

Radimo sve hematološke, biohemijske i imuno-hemijske analize. Prateći potrebe savremene dijagnostike  u stalnoj koordinaciji sa doktorima, konstantno uvodimo nove analize i one se rade najnovijim metodama.

To podrazumijeva analizu krvne slike sa svim naprednim parametrima, kao i sve biohemijske analize. Takođe se kod nas mogu uraditi sve hormonske analize, tumor markeri, kardio markeri, virusi, a radimo i prenatalni skrining koji ukazuje na rizik od eventualnih poremećaja ploda. U laboratoriji je uvijek na raspolaganju specijalista kliničke biohemije,  sa kojim pacijenti mogu porazgovarati i dobiti uputstvo koje su im analize zaista potrebne ako za to nemaju odgovarajuci uput.

Dnevna bolnica

Milmedika

Close
1 / 0

Prateći savremene trendove medicine koji uz adekvatnu terapiju i brižljiv monitoring pacijenata podrazumjevaju i smanjivanje potrebe za hospitalizacijom, u sklopu sve tri naše ustanove oformirili smo i Dnevnu bolnicu. U brojnim patološkim stanjima nije moguće odmah donijeti odluku da li je pacijent za bolničko ili ambulantno liječenje.

Exploring nearby area

Close